Töökoha vahetamine on endiselt kõige levinum strateegia sissetuleku suurendamiseks.

Töötajad, kes tunnevad, et nad ei saa töö eest väärilist tasu, otsivad suurema tõenäosusega uue tasuvama töö oma sissetuleku suurendamiseks. Seda võimalust eelistab 65% vastanutest, st. enamus töötajatest, kes leiavad, et nende töötasu ei ole töökohustustega vastavuses. Ainult 30% vastanutest, kes tunnevad, et nad ei saa töö eest piisavalt tasu, valiksid muud võimalused, näiteks alustaksid läbirääkimisi palga suhtes ja küsiksid oma ülemuselt suuremat palka.

Karjäärimuutus peab olema töötaja jaoks seda väärt – eriti rahaliselt

Uue töökoha valimisel on töötajate jaoks kõige olulisemaks kriteeriumiks selgelt varasemast parem palk. 63% töötajate jaoks on töökoha valikul otsustavaks kriteeriumiks rohkem raha ja paremad rahalised eelised. Suurem palk on kolme neljandiku töötajate põhikriteeriumiks, kes tunnevad, et nad ei saa piisavalt palka.

Need tulemused pärinevad Paylab.com portaali viimasest rahvusvahelisest töötajate uuringust. Uuring töötasuga rahulolu ja eelistuste kohta viidi läbi novembris ja detsembris 2017 ning küsitleti 42,321 inimest 10 Euroopa riigis. See on Paylab Compensation Monitor’i integreeritud osa, mis jälgib regulaarselt töötasu ja töötajate käitumise suundumusi.

Uuringu kokkuvõttena anname ülevaate peamistest küsimustest, mida töötajad endale esitasid. Vastajad valisid need küsimused, kui neil oli võimalus valida mitme töökoha vahel. Karjäärimuutus peab olema töötaja jaoks seda väärt – eriti rahaliselt.

  1. Mida mina sellest saan?
  2. Kas töö, mida ma tegema hakkaksin, on piisavalt stimuleeriv?
  3. Millised on minu võimalused eneseteostuseks konkreetses keskkonnas?

Paljud töötajad kaalusid oma otsuste tegemisel mitmeid aspekte. Kolme jaoks kümnest oli oluliseks aspektiks paremad suhted töökollektiivis. Naised olid selle konkreetse kriteeriumi suhtes tundlikumad. Teised olulised valikukriteeriumid olid karjääriredelil edasi arenemine ja paindlik tööaeg. Teiseks oluliste küsimuste koondiks uue töökoha kaalumisel on:

  1. Kellega koos ma töötan ja millised suhted on töökohal ülekaalus?
  2. Millised konkreetsed võimalused mul on isiklikuks arenguks ja kasvuks?
  3. Kas mul on väljaspool tööaega aega oma perekonna ja isiklike huvide jaoks? 

Tööleminekuks kuluv aeg on oluline 18% vastanutest ning naiste jaoks on see taaskord veidi olulisem (20% naistele võrreldes 16% meestega). Ligikaudu 5 protsenti töötajatest teeb oma otsuse tööandja poolt pakutavate konkreetsete mitterahaliste hüvede alusel. Tööandja firmamärk ja maine on oluline 5% vastanutest. Tööandja firmamärk on olulisema tähtsusega madala ja keskastme juhtidele (7,3 %) ja tippjuhtidele (8,4%). Töötajate poolt valiku tegemisel kõige harvem esitatavate küsimuste hulka kuuluvad:

  1. Kui palju aega võtab tööleminek?
  2. Milliseid muid mitterahalisi hüvesid tööandja pakub?
  3. Kui mainekas on antud tööandja heaks töötamine? 

Tööandjad on üha enam huvitatud töötajate tasustamisstrateegiatest. Ettevõtted, kelle jaoks on töötajate palgad olulised võivad töötajate tasustamist järgida Paylab’i viimati avaldatud palgaaruannete põhjal.

Daniela Berakov