IT.MÜÜK.FINANTS.TURUNDUS.TOOTMINE.TEENINDUS.
ADMINISTRATSIOON.TEHNIKA.LOGISTIKA.ELEKTROONIKA

Professionaalne personaliotsinguteenus

CVAgent OÜ tegevusalaks on personali valik ja värbamine. Pakume oma klientidele personaliotsingut nii täisteenusena kui ka selle eraldi osades: nt avalik otsing (töökuulutuse avaldamine), eelvalik, sihtotsing/headhunting, hindamine (vt Teenused). Oleme litsentseeritud Tripod’i testide kasutajad.

Otsingumeetoditest keskendume eelkõige sihtotsingule, kuna usume, et selle kaudu saame suunata projekti edukust ning garanteerida kliendile soovitud tulemuse. Pikaajalisele värbamiskogemusele tuginedes saame lubada, et teeme tööd asjatundlikult ja kliendi värbamisajakava järgides. Meie eesmärk on olla professionaalne koostööpartner ja nõustaja nii kliendile kui ka kandidaadile.

Oma väärtustes peame oluliseks kiirust, paindlikkust, asjatundlikkust ning kvaliteetsust. Suhtume iga kliendi soovidesse täie tõsiduse ja eesmärgikindlusega, et saavutada soovitud tulemus ning jätkusuutlik koostöö. Oma kandidaatidele tagame igakülgse konfidentsiaalsuse ning hooliva suhtumise kogu nende tööotsingu perioodi jooksul.

 

Meie teenused

Personaliotsingu täisteenus
Teenus hõlmab otsingut (avalik ja sihtotsing/headhunting), pakkumiste tegemist, intervjueerimist  ja hindamist, soovi korral testimist (Tripod), kokkuvõtete tegemist ning parimate kandidaatide esitamist, kelle osas teeb lõppvaliku klient. Toetame kliendi-kandidaadi suhtlust kuni töösuhte vormistamiseni. Nõustame klienti kogu protsessi vältel ning tagame pideva infoliikumise. Protsessi kestus on 3 kuni 4 nädalat.

Avalik otsing
Teenus sisaldab töökuulutuse avaldamist tööportaalides, sotsiaalmeedias või soovi korral trükimeedias. Seejärel teeme kandideerinute osas eelvaliku ning jätkame sarnaselt täisteenuse tegevustega. Haldame suhtlust kõigi kandidaatidega, seejuures hõlmab teenus ka küsimustele vastamist, tagasisidet, kohtumiste korraldamist jms. Protsessi kestus on 3 kuni 4 nädalat.

Sihtotsing / headhunting
Keskendume ainult sobivate kandidaatide otsingule, kellega ise ühendust võtame ja tööpakkumist tutvustame. Koos kliendiga kaardistame valdkonnad, huvipakkuvad ettevõtted, konkreetsed isikud ja märksõnad, millest otsingus lähtuda. Kasutame erinevaid otsingumeetodeid ja andmebaase, sotsiaalmeediat, professionaalset kontaktvõrgustikku, soovitusi ning varasemate värbamisprojektide kandideerijate andmebaasi. Sihtotsing võimaldab konkursile kaasata ka mitteaktiivseid tööotsijaid, st neid, kes on küll pakkumistele avatud, aga ise aktiivselt töövõimalusi ei otsi. Protsessi kestus on 3 kuni 4 nädalat.

Personaliotsingu osaline teenus
Pakume professionaalset personaliotsingu teenust teatud värbamisprotsessi etapis. Selliseks teenuseks võib olla näiteks sobivate kandidaatide kaardistamine ning nendega ühendusevõtmine, mille järel võtab suhtluse üle klient ise. Lisaks võib selliseks osaliseks teenuseks olla ka töökuulutuse avaldamine, eelvaliku tegemine või kandidaadiga suhtluse haldamine. Parima lahenduse leiame koostöös kliendiga, võttes arvesse just tema vajadusi ja võimalusi. Protsessi kestus sõltub valitud teenusest.

Personaliotsingu kiirteenus
Personaliotsingu kiirteenuse eesmärk on leida töötaja/d paari päeva kuni nädalaga. Keskendume kandidaatidele, kes otsingu hetkel ei ole seotud ühegi tööandjaga ning on valmis koheselt tööle asuma. Kandidaatide leidmisel kasutame sihtotsingut, varasemate värbamisprojektide tööotsijate kontakte, soovitusi ning kontaktvõrgustikku.

Testimine
Oleme litsentseeritud Tripod’i testide kasutajad.  Levinumad testid, mida kliendid värbamisprotsessi lõppfaasis soovivad, on seotud töötaja isiksuse või võimekuse hindamisega, sh juhtide testid.

Miks valida meid?

Pikaajaline värbamiskogemus ning tööturu tundmine
Tuginedes oma eelnevale kogemusele, anname teile ausa ja realistliku hinnangu ning soovitused projektiga õnnestumiseks. Oskame näha ette ohtusid, mille ennetamises oleme oma konkurentidest alati paar sammu ees – meil on varuks plaan B või koguni C. Koos kogemusega on kujunenud meie ümber märkimisväärne suhtlus -ja kontaktvõrgustik, mis annab meile eelise nii koostöös klientide kui ka kandidaatidega.

Oleme uuendusmeelsed ning panustame arengusse
Personali sihtotsinguks kasutatavad meetodid on aja jooksul paljuski täiustunud ning see trend on jätkuv. Seetõttu väärtustame järjepidevat arengut ning uusi praktikaid, et jõuda parimate spetsialistideni kõige efektiivsemate töömeetodite abil. Et meie eksperthinnang oleks usaldusväärne, peame vajalikuks end pidevalt täiendada ja hoida informeerituna valdkonnas toimuvast. Oleme loovad ning leiame igale koostööprojektile parima lahenduse.

Paindlikkus ning avatus personaalsetele lahendustele
Kliendi rahulolu on meile väga oluline. Töötame seni, kuni oleme saavutanud parima tulemuse. Oleme kättesaadavad ning vajadusel valmis kliendi probleemidele kiiresti reageerima.

Usume, et personaalsed lahendused on sageli kliendi jaoks soodsamad ja võimaldavad professionaalset teenust kasutada kõigil ettevõtetel. Soovime pakkuda kvaliteetset teenust mõistliku hinnaga.

Protsessi eest vastutavad alati kogenud värbajad
Te ei pea muretsema, kes personaliotsingu alase töö tegelikult ära teeb. Oleme ise kogenud värbajatena projektijuhid ning võtame vastutuse kogu personaliotsingu protsessi eest. Me ei lepi ebaõnnestumisega. Teeme oma tööd suure pühendumuse ja järjekindlusega. Julgeme garanteerida teile alati parima tulemuse.

Küsi tasuta nõu

Värbamisprotsess

=

Päringu vastuvõtmine

Kui päring on jõudnud meieni, võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et vajadusel infot täpsustada.

=

Koostööpakkumine

Analüüsime teie ettevõtte personalivajadust ning teeme koostööpakkumise.

=

Kohtumine

Lepime kokku kohtumise meie või teie kontoris, räägime kõigest lähemalt, valime sobivaima lahenduse ning paneme paika ajagraafiku.

;

Värbamistegevusega alustamine

Alustame värbamistegevusega: avalik otsing (töökuulutuse avaldamine) ja kandidaatide kaardistamine (sihtotsing), suhtlus kandideerijatega ning sihtpakkumiste tegemine, eelvalik, intervjueerimine ja hindamine, kokkuvõte. Anname teile jooksvalt tagasisidet ning informeerime kõigest olulisest.

=

Kandidaatide esitamine

Esitame teile lõppvalikusse ainult parimad kandidaadid.

=

lõppvoor

Korraldame kohtumised lõppvoorus osalejatega. Nõustame ning jagame häid nippe eduka intervjuu läbiviimiseks.

=

Taustakontroll

Teostame taustakontrolli ja küsime soovitusi endistelt tööandjatelt. Testimine kliendi soovil.

R

Valik

Ootame teie otsust lõppvaliku osas.

R

Leping

Aitame kaasa ning nõustame töösuhte vormistamisel.

h

CVAgent OÜ

 

Ahtri 6A (Admirali maja B-osa, II korrus)

10151 Tallinn

+372 50 99 241

 

www.cvagent.ee

 

Arveldusarve

EE082200221069730297 SWEDBANK