CVAgent OÜ tegevusalaks on personali valik ja värbamine. Meie eesmärgiks on kokku viia oma ala spetsialistid ning hinnatud tööandjad. Usume, et kui kandideerida tööle personaliotsingu firma kaudu, pakub see tööotsijale mitmeidki olulisi eeliseid:

Meie tunneme oma klienti.

p

Püüame pakkuda kandideerijale võimalikult palju infot juba konkursi algfaasis.

w

Oskame anda teile head nõu, et intervjuul õnnestuda.

l

Nõustame ning pakume vajadusel abi CV koostamisel ja vormistamisel.

Z

Oleme teile toeks kõigis värbamisprotsessiga seotud küsimustes.

Teeme koostööd ettevõtetega, kes oma inimesi väärtustavad ja hoiavad.  Kõigi tööotsijatega, kellega oleme konkursi eri faasides suhelnud, soovime hoida kontakti ka edaspidi, et uute tööpakkumiste osas taas ühendust võtta.

Selleks, et saaksime teile kasulikud olla, saatke meile oma CV ning lisainfo selle kohta, millised on teie ootused tulevase töö osas.

R

Meil on pikaajaline kogemus ja me tunneme hästi tööturgu.

R

Meile läheb korda teie õnnestumine – panustame aega, et õppida kandidaate tundma ning mõista nende ootusi.

R

Suhtume hoolivalt informatsiooni, mida olete meile usaldanud ning tagame selle täieliku konfidentsiaalsuse.

R

Lubame, et anname tagasisidet mõistliku aja jooksul, olgu see positiivne või negatiivne.

KANDIDAADI MEELESPEA

R

Jagage meile enda kohta käivat infot, mis on korrektne ja aus.

i

Suhtuge lugupidavalt konfidentsiaalsesse infosse, mis on teile konkursi jooksul usaldatud.

l

Suhtuge lugupidavalt kokkulepetesse, mille osas olete andnud nõusoleku meile või kliendile.

p

Teavitage meid esimesel võimalusel, kui teil ei õnnestu kohtumisele tulla või olete mingil põhjusel konkursi vastu huvi kaotanud.

Võtke julgelt meiega ühendust, kui teil tekib konkursiga seoses
küsimusi ja te soovite neid meiega arutada.

CV ja KARJÄÄRINÕU

Oma igapäevatöös näeme, et korrektselt koostatud CV on eduka kandideerimise alus. Saame anda sulle nõu  ja juhendada CV koostamisel.

Sinu CVga tutvudes saame anda soovitusi karjääriplaneerimisel.

h

CVAgent OÜ

 

Ahtri 6A (Admirali maja B-osa, II korrus)

10151 Tallinn

+372 50 99 241

 

www.cvagent.ee

 

Arveldusarve

EE082200221069730297 SWEDBANK