Kui peaksite täna uue töö otsima, siis milline oleks number üks põhjus vanalt töökohalt lahkumiseks? Enamus töötajaid ühes äsjases läbi viidud uuringus vastasid järgnevalt…


Paremad hüved ja hüvitised

Niisiis, isegi kui me ei taha tunnistada, et raha juhib karjäärivalikuid, siis nii see on. Ja meie kui personalitöö spetsialistid ei saa seda lihtsalt ignoreerida. Raha on endiselt tähtis ja peame leidma viise, kuidas see arutelust välja jätta, mis tähendab seda, et töötajad peavad tundma, et nad saavad konkureerivat tasu nii asutusesiseselt kui ka võrreldes teiste ettevõtetega. Töötajad soovivad ka sobivaid neile kasutoovaid hüvesid.

Pole üllatav, et protsentuaalselt väga lähedal hüvitistele ja hüvedele oli viik kolme eri vastusevariandi vahel – karjäärivõimalused, toetav juhtkond ja paindlikud töövõimalused. Mingil moel on need kolm omavahel seotud. Kas juhtkond toetab paindlikke töövõimalusi? Kas juhid treenivad ja juhendavaid töötajaid tulevaste võimaluste jaoks? Kas meeskonnaliikmed saavad edasi areneda suurema vastutusega positsioonidele säilitades paindlikud töövõimalused?

See küsitlus oli lihtne ja lubatud oli ainult ühe vastusevariandi valimine.  Samas on ilmne, et põhjused töölt lahkumiseks 2018. aastal on mitmetahulised. See tõestab seda, kui oluline on juhtidel ja  personalitöötajatel regulaarselt arenguvestlusi ja lahkumisintervjuusid läbi viia. See on oluline mõistmaks, mis töötajatele ettevõtte juures meeldib.

Praeguse küsitluse puhul üllatas mind see, et ainult 4% vastanutest soovisid paremaid koolitus-ja arenguvõimalusi. Ma ei tea, millised on töötajate ootused ettevõtte koolituste suhtes. Kas on võimalik, et kogu arutelu „igaüks planeerib oma karjääri ise“ tähendab seda, et töötajad tunnevad, et nad vastutavad ise oma karjääri eest?

Ärge saage minust valesti aru. Ma olen töötajate iseõppimise toetaja. Vaatamata sellele lasub ettevõtetel endiselt kohustus oma töötajaid koolitada. Ja seda tuleb hästi teha. Lõppude lõpuks on ettevõtete eesmärgiks see, et töötajad oleksid võimelised vastu võtma täiendavaid kohustusi. Töötajad soovivad, et eksisteeriksid edutamisvõimalused. Niisiis loodame, et töötajad saavad piisavalt heatasemelisi koolitusi.

Mõistan, et see on lühike, mitteteaduslik uurimus, kuid see annab Teile mõningaid näitajaid selle kohta, mida töötajad oma töökohas väärtustavad. Tulemused tõepoolest ei üllata. Seega ei ole ettevõtetel vabandusi, et nende murepunktidega mitte tegeleda.

Sharlyn Lauby