Ilmselgelt on palju põhjuseid, miks inimesed lahkuvad oma praeguselt töökohalt. Esimene põhjuste kategooria ei sõltu otseselt tööandjast – inimesed kolivad uude elupaika, nad peavad oma  vanemate eest hakkama hoolt kandma (olgu siis põhjuseks kõrge iga või ootamatu haigus), keegi haigestub või soovitakse end hoopiski (erialaselt) täiendada. Muutus tähendab elu, olgu põhjused millised tahes.

Teine põhjuste kategooria, millele kohe rohkem tähelepanu pöörame, on otseselt seotud juhtimise ja tööandjaga.

Kõik saab alguse ÕIGE, mitte parima inimese palkamisest

Vaid kümme aastat tagasi ei olnud inimressursside juhtimise süsteemid veel nii jõulised ja dünaamilised, et lahendada ühelt poolt ettevõtete väljakutseid ja teiselt poolt kaasata sinna tööotsija.

Täna algab töötaja kaasamine juba hetkest kui tööotsija vabale töökohale kandideerib, kas siis läbi vastava keskkonna või tööpakkuja kodulehel ning lõpeb hetkega, mil töötaja lõplikult ettevõttest lahkub.

Ettevõtted peavad kasutama tööriistu ja vahendeid, mis hõlmavad psühhomeetrilist analüüsi (psühholoogia meetodite, eriti testide rakendamine psüühiliste nähtuste mõõtmiseks), keeletaseme teste ja tehisintellekti/arvutiprogrammide (platvormid nagu CVViZ, Ideal, Entelo) abi, et teha kindlaks maksimaalne sobivus otsitavale töökohale. Paljudel juhtudel ÕIGE KANDIDAAT juba töötab ettevõttes, ainult et teises rollis ja mitte eriti õnnelikuna ja sinu praegused meetodid lihtsalt ei suuda seda tuvastada.

Ebaselge kasvustrateegia / ebaselge töökoha tähenduslikkus / võimalused kasutada oma oskusi ja võimeid / tüdimus tööst endast / sõltumatus või autonoomia / mittemotiveeritus

Kui me veedame päeva kõige aktiivsemad tunnid tööl ja kui me tunneme end seal tüdinuna, mittemotiveerituna, igavalt jne, siis reeglina hakkavad inimesed otsima uusi, väljakutsuvaid võimalusi, mis toetaksid nende oskusi ja võimeid, ning mis annaksid neile eesmärgi ja motiveerituse.

Kuna organisatsioonid kasvavad väga suureks ja seal on väga palju bürokraatiat, siis töötajad kipuvad kogu selles loos kaotsi minema. Lihtsalt selle pärast, et ei ole kindlaid vahendeid, mis tutvustaksid neile nn järgmise taseme võimalusi, kasvustrateegiaid indiviidi tasandil. Tööandja seisukohast lähtudes peaks siin toimima ennatlikult – võtma kasutusele viisid, kuidas oma praegustele töötajatele tutvustada vakantseid positsioone ja teha seda ennetavalt, mitte juba siis, kui töötaja on end senisel positsioonil ammendanud või hakkab lausa igavust tundma.

Olemasolev töötaja on mitmeid kordi sobivam valik kui väline palkamine – ta juba tunneb ettevõtte töökultuuri, mõistab süsteeme ja hierarhiat.

Inimesed annavad endast parima kui nad saavad järgida oma kirge, kasutades sealjuures kõiki oma oskusi ja võimalusi. Ja ettevõtted peaksid seda ära kasutama, aidates organisatsioonisiseselt arenguvõimalusi pakkuda.

Madal palk / ületöötamine / töö- ja eraelu tasakaal

Augustis 2016 läbi viidud uuring (Paychex) näitas, et 69.44% intervjueeritutest seostavad töökohavahetust madala palgaga. 63.12% neist viitas lisaks sellele, et nad peavad madala palga eest liiga palju tööd tegema.

Ettevõtted ja töötajad peavad ühtviisi mõistma, et turgu reguleerib nõudluse ja pakkumise suhe. Mõlemad peavad andma endast parima, et olla relevantsed. Töötajad peavad teadma oskuste ja teadmiste õiglast hinda ning nad peavad samuti end kohandama turu vajadustele vastavalt.

Kultuuriline sobivus / töökultuur

Kas ettevõtte töökeskkond on töötaja jaoks rahulolu soodustav ja kaasav? Töötajad hindavad töökohta, kus kommunikatsioon on läbipaistev, juhtimistasand on ligipääsetav, juhid on kättesaadavad ja neid austatakse ning arengu-/juhtimissuund on selge ja mõistetav.

Seega, jah, on absoluutselt kasulik, kasutades selleks spetsiaalseid programme ja mõtlemist, palgata inimene, kes sobitub ettevõtte töökultuuriga.

Tunnustamine / tööandja ei hooli oma töötajast

Tunnustus on oluline faktor, kuid ta ei ole peamine murekoht. See on nagu kook, millel on erinevad kihid (tegurid) ja kõige peal suhkruglasuur (tunnustamine). Tunnustuse puudus mõjutab meid küll kuid see ei ole peamine/otsustav tegur töötajate lahkumise puhul.

Ärge otsige PARIMAT inimest oma vakantsele positsioonile. Otsige ÕIGET inimest ja võib täiesti olla nii, et see inimene juba töötab teie ettevõttes. On vaja ta vaid üles leida.

 Ashish Dhar