Passiivseteks kandidaatideks nimetatakse neid hõivatuid, kes ise omal initsiatiivil uut tööd ja töövõimalusi ei otsi, kuid nad võivad olla avatud pakkumistele, mis vastavad nende ootustele ja tingimustele. Oskus ja võimekus meelitada ligi passiivseid kandidaate võib olla määravaks teguriks parimate talentide värbamisel või siis nende kaotamisel ärivaldkonna konkurentidele. On erinevaid strateegiaid, mida kasutatakse potentsiaalsete kandidaatide meelitamiseks ja kaasamiseks. Sageli võivad need targal kasutamisel osutuda isegi kulutõhusamaks ja edukamaks kui traditsioonilised personali värbamise meetodid.

 1. Osalege ja olge aktiivsed vestlustes sotsiaalmeedia kanalite vahendusel

Kogudes infot ja teavet, jõuab passiivne talent paratamatult ettevõtte sotsiaalse profiili (de) ja seotud tegevuste juurde. Püüdlused olla sotsiaalvõrgustikes spetsialistidega ühenduses ja seotud, aitab illustreerida kaubamärgi pühendumust oma valdkonnale ning luua teadlikkust, mõju ja eriteadmisi. Kõik need on sellised omadused, mis on potentsiaalsetele kandidaatidele väga atraktiivsed.

Sotsiaalmeedia vestlustes küsige asjakohaseid ja läbimõeldud küsimusi, et julgustada tagasisidet ja arutelusid, aidake teisi esilekerkinud küsimustes ja osalege üldistes teemakohastes foorumites. Näidake, et teie bränd leiab aega ja püüab harida ja abistada ka teisi ning tunneb huvi erinevate seisukohtade vastu. Inimesed tahavad töötada ettevõtete jaoks, mis pole mitte ainult edukad, vaid näitavad ka aktiivset huvi oma valdkonna vastu.

 1. Julgustage töötajaid soovitama ja propageerima

Töötajate kaasamine oma personali värbamisse ja värbamisstrateegiasse on väga tõhus mitmel viisil. Suulised ja isiklikud soovitused pole ainult väga tõhus turundus, vaid soovitustel on ka madal kulu. Töötajate soovitusprogrammid aitavad levitada brändi sõnumit kui ka edendada karjääri selles firmas. Töötajate teadmine ja kindlustunne, et inimesi kaasatakse ning koheldakse hästi, suurendab loomulikult soovituste esinemise tõenäosust ning parandab ka tootlikkust ja üldist tööga rahulolu.

Õnnelik, kaasatud  ja entusiastlik töötaja annab edasi oma kogemusi tööandja ettevõttekultuurist ning jagab seda vabatahtlikult oma sotsiaalsetes võrgustikes. Kui igal töötajal on oma sotsiaalses ringis vähemalt 100 sõpra ja lisaks pereliikmeid, suureneb ettevõtte potentsiaalne talentide kogum märkimisväärselt. Töötajatel on 10 korda rohkem jälgijaid kui nende ettevõtte sotsiaalmeedia kontodel. (Allikas: Cisco)

Tõenäoliselt võetakse soovituse alusel tulnud kandidaat ka kiiremini tööle kui traditsioonilise värbamise ja valiku protsessi kaudu, mis omakorda lühendab kogu ajakulu uue inimese leidmisele. JobVite’i uuringu kohaselt võtab sõbra või pereliikme poolt soovitatud kandidaadi tööle asumine keskmiselt aega 29 päeva, võrreldes 39 päevaga tööpakkumise kaudu tulnuga. Soovitatud kandidaadid jäävad üldiselt ettevõttesse kauemaks ning nende leidmine ja värbamine on oluliselt kulutõhusam, kuna jäävad ära tasud personaliotsingufirmadele või muudele värbamisega seotud teenustele.

 1. Jagage oma ekspertteadmisi laiemale publikule

Ettevõtte juhtide ja töötajate ekspertteadmiste näitamine ning jagamine meelitab ligi neid talente, kes soovivad töötada oma valdkonna liidrite seas.

Kandidaadid, kes on avatud järgmisele väljakutsele oma karjääris, otsivad just neid organisatsioone, kes näitavad oma teadmisi valdkonna jälgijatele ning spetsialistidele läbi jagatud sisu ja suhtluse.

Miks üldse töötada ettevõttes, mis ei ole oma valdkonna ekspert?

Mõju ja teadmisi saab suurendada ning kasvatada erinevate strateegiate abil, näiteks:

 • Postituste ja artiklite kirjutamine valdkdonna veebiväljaannete ja ajakirjade jaoks;
 • Osalemine interaktiivsetes aruteludes ja foorumites;
 • Partnerlus teiste valdkdonna ekspertidega;
 • Kõnelejate osalemine konverentsidel jm üritustel.
 1. Suhelge teile vajalike talentide sihtgrupiga

Kui ettevõtte töötajate sihtrühm/ad on teada, võite oma värbamisstrateegia raames hakata jälgima konkreetseid kanaleid ja isegi üksikisikuid, kes huvi võiks pakkuda. Asjakohastele küsimustele vastamine ja nõu andmine aitab suurendada mõju ja luua usaldust.

Selliste küsmus-vastus keskkondade abil nagu nt Quora on võimalik hõlpsalt sihtida teatud üksikisikuid ja sarnase mõtlemisega spetsialistide rühmi, kus inimesed saavad vastata küsimustele, pakkuda oma arvamust ja anda nõu. Selline koostöö aitab luua ülevaadet, võimaldab hinnata nende spetsialistide asjatundlikkust, loob teile mulje isiksustest ja suurendab võimalust tulevikus, et nad võiks tunda huvi teie ettevõtte tööpakkumiste vastu.

Populaarsed sotsiaalsed kanalid üksikisikute ja gruppide jälgimiseks on Twitter ja LinkedIn. Spetsialistide jälgimine aitab teil paremini mõista ka nende teisi huve, mis omakorda võimaldab teil nendega ka mõnel teisel tasandil seotud olla.

 1. Looge kasulik ja asjakohane ettevõtte blogi

Asjakohase ja kindla perioodi tagant värskendatud ettevõtte blogi puhul näitate, et olete huvitatud oma valdkonna uudistest ja suundumustest. Päevakajalistel teemadel kirjutamine ja arutamine aitavad mitte ainult hoida kursis teie sektoris toimuvate sündmustega, vaid ka tõmmata publiku tähelepanu ja huvi tulevaste vabade töökohtade vastu. Ettevõtte blogi suurendab ka veebipõhiste otsingute arvu, mis viib teie brändi veebi, laiendades kaubamärgi mõju ja üldist teadlikkust sellest.

 1. Olge läbipaistvad

Inimesed ei ole huvitatud töötamisest ettevõttes, mis ei paku sisevaadet või kujutlust sellest, kuidas oleks antud meeskonnas töötada. Siseuudiste ja töötajate lugude jagamine aitavad kirjeldada ettevõtte kultuuri ja seda, kui suurepärane on töötada teie kaubamärgi jaoks.

Ausus, avatus ja lõbusa ning vähem formaalse poole näitamine on märksõnad selleks, et muuta ettevõte atraktiivseks kõigile potentsiaalsetele kandidaatidele.

LinkedIn’i Global Talent Trends andmeil hoolivad 66% kandidaatidest kõige rohkem ettevõtte kultuurist, 54% pakutavatest hüvedest ja soodustustest ning  50% peavad esmatähtsaks ettevõtte missiooni. Ettevõtte loo jutustamine oma sihtrühmale aitab nendele küsimustele vastata ja  samas selgitada kandidaatidele ka brändi identiteeti.

 1. Näidake oma eesmärki ja kirge

Juba ammu ei ole ametikohaga seotud töötasu  ainus element, millest inimene hoolib. Eesmärk ja saavutusvajadus on paljudele indiviididele päevakorras olenemata sellest, kas nad otsivad aktiivselt uut tööd või mitte.

Näidake, MIKS teie ettevõte teeb just seda, mida ta teeb. Muutke see atraktiivseks edumeelsetele kandidaatidele, kes soovivad saavutada eesmärke, mitte lihtsalt käia tööl, et tasuda arveid. Kui tööandja pingutab, aitab see näidata kirge ja soovi pakkuda oma valdkonnas parimat teenust või toodet. Kui olete tööle võtnud keskpäraseid kandidaate, kes tegelikult ei ole hooli sellest, mida nemad või nende tööandja teeb, siis ei kajastu see ainult toodetes ja teenustes, vaid kannatab selle tulemusena ka töökoha kultuur.

 1. Mõelge pikemas perspektiivis

Alati võib tekkida ootamatult vabu töökohti, mille täitmist ei saa ette planeerida. Küll on aga tähtis mõelda pikaajaliselt ja luua strateegia, et võimalikult sageli palgata õiged inimesed sobivatele ametikohtadele.Andes endale piisavalt aega passiivsete talentide ligimeelitamiseks, saab kiirustamata jõuda suurema hulga inimesteni ja sihtida just neid õigeid.

Värbamisalased pingutused ja ettevalmistused ametikohtadele, mis ei pruugi täna ametlikult vabad olla, lihtsustavad personali- ja värbamisosakonna tööd just siis, kui nende ametikohtade täitmiseks peaks tekkima vajadus.

 1. Talent meelitab talenti

Talendi värbamine meeskonda aitab suurendada töötajate omasoovituste arvu, soosib propageerimist ning õige kultuuri loomist. Tõelise oma ala spetsialisti töötamine teie ettevõtte toodete või teenustega muudab kaubamärgi just selle võrra atraktiivsemaks, mis võib osutuda määravaks teie ja konkurendi vahel. Tavaliselt on tipp-talendi sõprade ja tuttavate võrgustikus alati keegi, keda nad võiksid soovitada ja kes oleks teie ettevõttele suurepärane lisa.

 1. Võidavad nii tööandja kaubamärk kui talendi kaubamärk

Kõik eespool nimetatud punktid on tervikliku tööandja kaubamärgi säilitamise elemendid. Igal juhul ei tohi unustada ega tähelepanuta jätta oma töötajate head kohtlemist ja ettevõtte propageerimist suurepärase töökohana.

Kui ettevõtte töötajad suudavad värbamistöö tulemuslikult ära teha, siis järelikult te teete midagi õigesti ja oleks mõistlik teha jõupingutusi selle jätkumise ja täiustamise eesmärgil.

Kui nad seda aga ei tee, siis tuleb tõenäoliselt asju parandada, et kasutada ära  suurepärase tööandja / talendi kaubamärgi pakutavaid eeliseid.

 1. Võtke aega tööpakkumise koostamiseks

Eduka värbamiskampaania võtmeteguriks on pingutused tööpakkumise koostamisel. Passiivseid talente tuleb veenda huvituma teie ettevõtte poolt reklaamitavatest vabadest töökohtadest. Lihtsalt nimekiri ülesannetest ja ametikoha lühikirjeldus toovad teile küll taotlejaid, kuid tõenäoliselt ei pruugi nende seas olla selliseid, kes näitavad kirge ja kes on oma olemasolevas ametikohas edukad.

Mõnede või kõigi eespool nimetatud punktide kirjeldamine loob suurepärase tööpakkumise, mis toob teie kaubamärgile tipp-talentide tähelepanu. Reklaamide postitamine õigetesse kohtadesse aitab samuti sihtida õigeid inimesi. Kasutades nii standardseid kui ka sponsoreeritud sotsiaalseid meediumeid, võite jõuda parimate spetsialistide vaatajaskonnani.

 1. Ärge reetke oma potentsiaalsete kandidaatide usaldust

Kui reeta nende inimeste usaldust, kes on otsustanud teid jälgida ja teiega koostööd teha, siis tõenäoliselt ei saa te seda enam kunagi taastada. Passiivsete kandidaatide austamiseks ja nende huvi säilitamiseks tuleb näidata, et teie brändi saab usaldada ja te ei lisa inimeste andmeid müügiandmebaasi või muud sarnast.

Allikas: https://www.ciphr.com/advice/attract-passive-talent/