Ladusa ja sisuka vestluse pidamine ei ole alati lihtne. Kui inimene tunneb kärjääri ja tööga seotud tugevat survet, võib intervjuu edukas läbimine olla peaaegu võimatu. Intervjuu tundub justkui lihtne asi. Eeldatakse, et kui oled hea suhtleja, saad inimestega suurepäraselt läbi ja parajalt enesekindel, lahendab see kõik. Enesekindlus on hea, kuid see viib edasi ainult teatud maani. Võib juhtuda, et võite end ka intrevjuu jooksul tööst ilma rääkida. Muidugi võib teid küsitlev inimene naeratada, kuid te ei tea kunagi, kas ta on lihtsalt viisakas. Ametlik tagasiside võib olla teine: “Te jäite meile silma ja meile meeldis teie sisukas mõtteprotsess, aga …”

Tegelik tagasiside võib moodustuda intervjuu põhjal. Intervjuud on enamasti struktureeritud ja nendeks saab ette valmistuda. Igaüks oskab vastata konkreetsetele ja faktilistele küsimustele oma kogemuse ja karjääri kohta. Kui jõutakse intervjuu “avatud” osadeni, on see hetk, millal võib tekkida kerge paanika. Kandidaatide jaoks on keerulised kaks peamist pidepunkt:

 • Kuidas ma vastan, kui öeldakse “Rääkige meile natuke endast”
 • Mida ma ütlen, kui minult küsitakse: “Kas teil on küsimusi?”

Teoorias on need väga lihtsad küsimused. Kuid mida rohkem te neile mõtlete, seda lihtsam on neid segi ajada, mille tagajärjel tekib piinlik vaikus.

„Rääkige meile natuke endast“

Pidage meeles, et küsitleja ei soovi teie elulugu. Märksõnaks on “natuke”, kuid mis osa peaksite siis jagama? Millist vastust intervjueerijad ootavad?

Nad tõesti lihtsalt soovivad teid tundma õppida, näha teie isiksuse poolt, tunnetada teie suhtlus- ja vestlusstiili, kuulda detaile, mis teie elus ja karjääris on teie jaoks olulised. Oluline on mitte üle mõelda.

Mida rohkem suudate erinevaid aspekte oma töö ja karjääriga seostada, seda parem. Üldiselt on nii, et intervjuu läbiviija ei taha esimese kohtumisega “sind” tegelikult tundma õppida, vaid “töö sind”.  See tähendab suures plaanis, et soovitakse tuvastada võimalikult hästi sobivus otsitavale ametikohale.

Viisakas, hoolitsetud välimus ja korrektne riietus on tähelepanu väärivad märksõnad. Te saate ise dikteerida, millise esmase mulje soovite endast jätta. Kindlasti ärge suhtuge sellesse ükskõikselt.

Samas, pidage meeles, et „rääkige meile natuke endast“ küsimusele vastamiseks pole ühtegi valet viisi. Olge lihtne ja loomulik. Mõelge sellele, kes te olete, milline ja miks on teie karjäär selline nagu see on. Rääkige sellest, kuidas teie inimesena olete oma karjääri jooksul arenenud ja mida te selle kaudu omandanud olete.

„Kas teil on küsimusi?“

Vastus pole kunagi “ei”. Mitte kunagi, sest te tahate ju huvi üles näidata. Te tahate näidata, et mõtlete ametikohale, ettevõttele ja oma karjäärile pikaajaliselt. “Ei” näitab piiratud vaatenurka. On null võimalus, et te täielikult mõistate kõike, mida arutati ametikohast, ettevõttest jne. Kui ütlete “ei”, tähendab see tavaliselt –

 1. Ma tahan, et see vestlus juba lõppeks, sest a) mul on vaja tööle naasta b) pean rongi peale jõudma c) minu parkimisluba kestab 25 minutit ja minu auto võidakse kohe pukseerida.
 2. Ma ei ole tulevikku vaatav inimene. Ma ei kuulnud intervjuu jooksul midagi, mis vajaks minu tähelepanu. Ma olen piiratud kujutlusvõimega ja mõtlemine väsitab mind.
 3. Ma ei hooli sellest konkreetsest ametikohast. Ma tahan lihtsalt tööd. See töö sobib. Palun lõpetage rääkimine ja andke mulle see töö. Ma vajan raha.

 

Küsimused, mida peaksite küsima

 1. Miks on see positsioon saadaval? Kas see on loodav ametikoht või vahetatakse inimene välja? Mis juhtus viimase töötajaga sel ametikohal?
 2. Kuidas aitab see positsioon kaasa ettevõtte edule?
 3. Kui kaua, keskmiselt, sel ametikohal teie kogemuse põhjal töötatakse?
 4. Millised on selle ametikohaga kaasnevad karjäärivõimalused?
 5. Millised on sellel ametikohal alustades kõige suuremad väljakutsed?
 6. Meie tänase vestluse põhjal, millised minu kogemused on teie arvates selle ametikoha jaoks väärtuslikud?
 7. Tuginedes meie tänasele vestlusele minu kogemuste kohta, kas arvate tekkivat mõningaid raskusi minu kohanemisega ametikohal?
 8. Mis ajaperioodi jooksul olete planeerinud/loodate ametikoha täita?
 9. Kui mul tekib täiendavaid küsimus, kas teile sobib, kui võtaksin teiega ühendust? Kas eelistate suhtlust e-posti või telefoni teel?

 

Küsides neid küsimusi, saab kandidaat:

 • Näidata arusaamist, mida ametikoht endast kujutab ja mis sellega kaasneb.
 • Mõista ja demonstreerida oma vastavaid kogemusi.
 • Näidata, et ta mõistab selle ametikoha majanduslikku mõju ettevõttele.
 • Näidata, et ta mõistab iseseisvat vastutust seoses ametikohaga.
 • Omab üldist ettekujutust sellest, millal ametikoht täidetakse.
 • Omab põhjust / luba suhelda vastutava kontaktisikuga.

Kasutades neid küsimusi, omab kandidaat intervjuu lõpuks põhjalikku ülevaadet nii tööülesannetest kui ka ootustest sobivale inimesele. Tal on võimalus tugevdada ja rõhutada oma seisukohta “miks” ta konkreetsele ametikohale sobib. Samuti võib kandidaat käsitleda võimalikke puudusi, mida tööandja on tuvastanud. Hea on see, et tal on aega mõelda meeldejääva sõnumi jätmiseks, et luua intervjueerijale endast parim mulje.

Allikas: https://www.recruitingblogs.com/profiles/blogs/what-not-to-say-at-interviews