… samuti rohkem stressis.

Ettevõtteid sunnitakse aitama oma töötajaid, et leida õige tasakaal töörahulolu ja töö-eraelu vahel.

Töötajad, kes teevad kõikjal tööd, on küll rohkem kaasatud, kuid samuti on nad suuremas stressis ja nende töö ja eraelu tasakaal ei ole kaugeltki paigas.

28% neist, kes on kogu aeg saadaval ja valmis tööd tegema kurtsid, et neil on raskusi enda välja lülitamisega, 26% raporteeris eraelu häirimist ja 20% kannatas mentaalse kurnatuse all.

Huvitaval kombel aga, väidavad needsamad inimesed, kes on kogu aeg saadaval ehk näiteks vastavad kõnedele ja loevad meile väljaspool tööaega, et nad on enam kaasatud, kursis ja nende rahulolu tööga on kõrgem.

Sama uuring leidis, et eri  isiksuse tüübid reageerivad 24 tundi saadaval olekule erinevalt. Tehnoloogiline paratamatus.

Neil, kes said rohkem punkte introversiooni (endassesulgumise), tajumise ja hindamise peatükkides, on suurem soov hoida oma töö ja eraelu lahus. Neil, kes olid enam praktilised ja struktureeritud, leiavad raskusi enda välja lülitamisel.

Aina enam on see tööandja huvides, aitamaks oma töötajatel õiget tasakaalu leida, vältimaks tööorjaks muutumist. Üheks võimaluseks on siinkohal väljaspool tööaega piirangute seadmine. Tehnoloogia areng hägustab seda piiri drastiliselt. Inimestel on tekkinud tunne justkui peaksid nad koguaeg saadaval olema. Töö- ja eraelu piir on hägustunud. Ja selle asemel, et proovida neid lahus hoida, tuleks neid hoopiski integreerida ja tasakaalustada.

Ühe uuringu tulemusel leidsid 52% töötajatest, et nad on tööl olles enamus aega stressis ja üks inimene viiest leidis, et töökoht ei ole piisavalt toetav, aitamaks leida tervislikku tasakaalu töö- ja eraelu vahel.

Töötajate kõrgest stressitasemest on saamas uus normaalsus. Uuringud aga toetavad väidet, et inimestel, kes oskavad töö- ja eraelu lahus hoida, on madalam stressitase, nad on enam kaasatud ja tõenäosus, et nad püsivad oma töökohal kauem, on tunduvalt kõrgem.

Toetudes faktile, et uut töötajat on 10 korda kallim koolitada, kui vana hoida, peaksid tööandjad väga hoolega läbi mõtlema, kuidas aidata oma töötajatel töö- ja eralu tasakaalu paika saada.

Francis Churchill