Uuringud näitavad, et kellast kellani kontorilaua taga töötavad inimesed ei suuda enam tööle keskenduda. Nii vähemalt väidab veebiportaal inc.com ja meil on aeg sellega nõustuda.

Kõnekas artikkel kannab lihtsat sõnumit – hoolimata uhketest kontoritest, neisse paigaldatud masinatest ja lisavidinatest kasvab nende inimeste hulk, kes kinnitavad, et ei suuda kontoris, üllatus-üllatus. tööd teha!

Oled kindlasti näinud neid lahedaid kontoreid, kus kommimasinad on koosolekuruumi nurgas, avatud suures kontoriruumis on võrkkiiged, puuonnid jmt? Idufirmade erilised lemmikud paistavad olevat õllekraanid ja lauatennis.

Võimalik, et korraks tekibki lõbus hetk, kui näiteks kommimasinast komm välja kukub, kuid kas  ja mil määral on kogu see trikkidele kulutatud raha ikka päriselt tähenduslik ja väärtust loov neile , kes seal igapäevaselt kellast-kellani töötavad?

Tekib ju küsimus, et mis selle kõige eesmärk on. Süvendada koostööd? Pakkuda rõõmu? Tegelikkuses sünnib aga sellest rohkem kahju kui kasu. Ja uuringud näitavad, et hoopiski probleem on see, mis süveneb.

13% töötajaid väidab, et neil ei leidu kontoris vaikset ja rahulikku kohta, kus segamatult tööle keskenduda. 16% enam töötajaid (võrreldes sama uuringuga 2008. aastal) ütles, et nad ei saa oma laua taga töötegemisele keskenduda.

Ei peaks olema vahet, kust inimene töötab – seni, kuni nad on keskendunud ja saavad oma tööga suurepäraselt hakkama. Ja autor ei ole oma veendumustega üksi. Paljud uuringud ja küsitlused on kinnitanud kaugtöö võimu, eriti mis puutub produktiivsusesse.

Siin on 3 peamist põhjust, miks kaugtöötajad saavad paremaid tulemusi, kui kontoritöötajad:

1. Produktiivsus

Ilma segavate faktorite ja enama autonoomiaga on kaugtöötajatel vaba voli saada rohkem tehtud. See on midagi sellist, mida paljud meist ihkavad. Sama ajaga rohkem ära teha. Ühe uuringu andmetel väitis suisa 65% küsitletutest, et eemalt töötamine võimendab lausa märgatavalt tõsta nende produktiivsust. 86% väitis, et üksi töötamine võimaldab seda teha sajaprotsendiliselt.

2. Meeskonnatöö

Hoolimata vahemaast on kaugtöötajad väga head meeskonnatöötajad. See on sellepärast, et kaugtöö nõuab enamat suhtlust. Neil ei ole võimalust igal hetkel füüsiliselt ja vahetult suhelda, mis tähendab, et nende kontaktivõtt on eesmärgistatud ja läbi mõeldud. Eriti head mõju sujuvale koostööle avaldavad väidetavalt videokõned.

3. Kohalolek

Kontoritööd saadavad alati puudumised – töötajad, kes on haigeks jäänud või hiilivad varem ära, et jõuda mõnele üritusele. Kaugtöötajatel puudub selleks vajadus. Kuna nad ei ole ühte asukohta naelutatud, saavad nad ise oma tööpäeva kujundada nii, et see sobituks nende eraeluliste plaanidega.

Need on muidugi vaid mõned põhjused, miks kaugtöötajad on efektiivsemad kui kontoritöötajad. Vaikne keskkond laseb rahus tööd teha ja inimene ise on tulemusliku töö tõttu rahulolevam ja õnnelikum.

Brian de Haaff