MEIE LUGU

Värbajatena oleme personaliotsingu valdkonnas praktiseerinud juba üle 15 aasta. Selle aja jooksul on meil olnud võimalus kogeda erinevaid väljakutseid. Majanduskriisi ajal (2008, 2009) asendusid ettevõtetes värbamised pigem koondamistega, kusjuures majanduskriisi möödudes tuli tööjõuturu tõusule kiiresti reageerida, läbi mõelda strateegia, ajaga kaasa minna ning uusi värbamismeetodeid kasutusele võtta.

Edukas majanduskeskkonnas tekkis töötajate puudus.

Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus tööpakkumisi on rohkem kui töötajaid ja määramatus tuleviku osas on suur. 

See omakorda tähendab, et personaliotsingu firmadel tuleb tegutseda targalt ning läbimõeldult. Lubame, et anname endast igas mõttes parima: kasutame efektiivseid värbamiskanaleid ja -meetodeid ja leiame Sinu meeskonda õiged inimesed, kes aitavad seatud eesmärke saavutada. Oleme ju ühe majanduskriisi kenasti läbinud ja edasi toiminud. 

Mina olen Viivi ja olen ettevõtte CVAgent Partner. Osalen värbamisprotsessis alates päringutele vastamisest ja kliendi vajaduste analüüsist kuni lõppvooru kandidaatide valikuni välja. Olulise osa minu pikaajalisest värbamis- ja personalijuhina töötamise kogemusest moodustab koostöö rahvusvaheliste suurettevõtetega, oma valdkonna tippudega nii müügi ja turunduse,  tootmise juhtimise,  klienditeeninduse ja assisteerimise kui ka elektroonika ja infotehnoloogia valdkonnas. Olen olnud osaline mitme tootmisettevõtte meeskonna komplekteerimisel Eesti erinevates piirkondades.

 Olen omandanud bakalaureusekraadi rahvusvahelises ärijuhtimises, magistrikraadi sotsioloogias ning  läbitud on sotsioloogia doktorantuuri õppekava. Olen kuulunud ja kuulun jätkuvalt mitmete rahvusvaheliste uurimismeeskondade koosseisu. Hiljuti ilmus koostöös Eesti juhtivate sotsioloogidega peatükk raamatus “Extended Working Life Policies.”https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40985-2_17

Olen läbinud karjäärinõustamise koolituse, samuti olen litsenseeritud Tripodi testide läbiviija. 

2020. aastal andsin oma panuse Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuse poolt läbi viidud soolise palgalõhe vähendamise kvalitatiivuuringu läbiviimisesse. Viide minu osalemisele on ära toodud RASI TOIMETIS nr. 11, lk 2. Uuringuga saab tutvuda siin: 

https://www.tlu.ee/sites/default/files/Instituudid/%C3%9CTI/RASI/2020_RASI%20toimetised%20nr%2011_mitmetasandililine%20kvalitatiivuuring.pdf

Tervislik toitumine ja sportimine on minu elustiili lahutamatud osad.

Suhtlen eesti, inglise, vene ja soome keeles.

 

 

viivi.kronstrom@cvagent.ee

+ 372 50 99 241